Icono interior audiovisuals

Serveis audiovisuals

Passem a format digital (CD, DVD i arxius):

Video (tots els formats)
Cintes d'àudio
vinils
Pel·lícules en format 8, super 8 ...

Demanar pressupost
Icono audiovisuals fotografia

Creació

Ens farem càrrec de qualsevol realització audiovisual, partint des de zero o amb material prèviament administrat per vostè.

A Copisteria Barcelona sabem que les noves tecnologies avancen ràpidament, i amb elles l'evolució dels records. Les persones recordaran les velles fotografies mitjançant el format digital i les presentacions audiovisuals.

Aquestes últimes aniran acompanyades de música de l'època o del moment especial que es va viure. Aquest fet donarà valor afegit als nostres records.

Icono audiovisuals fotografia

Records

Avui dia el mitjà més senzill i eficaç per obtenir una bona imatge a l'empresa, valent-se de les noves tecnologies són les pantalles digitals .Aquestes ofereixen una sortida en el mercat actual a l'hora de presentar nous projectes.

És per això que molts dels nostres clients estan apostant per canviar els seus antics vídeos en format VHS i en format 8 a CD i DVD, per poder mantenir els records intactes per a tota la vida.